Veenbrand

Gesignaleerd

Bij uitgeverij Prometheus verscheen Veenbrand van Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en bijzonder hoogleraar beleid en bestuur van de zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tussen 2014 en 2018 volgde hij voor Het Financieel Dagblad de politieke, economische en maatschappelijke betekenis van de onzekerheden in onze samenleving. In Veenbrand analyseert hij die aan de hand van 'smeulende kwesties', met de bedoeling de discussie te voeden en te prikkelen. Wat betekent een bredere blik op welvaart dan louter economische groei en wie profiteert daarvan? Welke gevolgen heeft een toenemende sociale ongelijkheid? Welke sociale gevolgen heeft de duurzaamheidstransitie? Hoe krijgen burgers meer invloed op politici en bestuurders?
 In mei verschijnt bij uitgeverij De Kring het boek Donald Trump is niet gek, een 'eigenzinnige gids voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen' van Bert Bakker en Maarten Kolsloot. In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2020 komen zij met een 'verkiezingsboek' waarin de lezers een kijkje achter de schermen krijgen van het Amerikaanse verkiezingscircus. Centraal staat, natuurlijk, de vraag of Donald Trump zal worden herverkozen.
 Bij Amsterdam University Press (AUP) verscheen Met het leven verweven, een boek over 'wetenschap, techniek en maatschappij' van Bart Penders en Erik Aarden. Centraal staat de vraag hoe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen tot stand komen en zowel in ons individuele en sociale leven als onze omgeving ingrijpen. Het boek geeft daar een antwoord op door een aantal hoe-en-wat-vragen over wetenschap, technologie en samenleving expliciet te agenderen. Met behulp van voorbeelden uit ons alledaagse leven laat het zien hoe wetenschap, technologie en samenleving nauw met elkaar samenhangen en welke gevolgen dit heeft voor de wijze waarop we onze wereld inrichten. Ook verscheen bij AUP: Europa als wereldspeler van Otto Holman, over de externe betrekkingen van de Europese Unie. Is er sprake van enig handelingsvermogen op het niveau van de EU, bijvoorbeeld door verschillende beleidsinstrumenten op slimme wijze te combineren? Is er sinds het Verdrag van Lissabon sprake van een wezenlijk nieuwe benadering op het terrein van de externe betrekkingen van de EU? Deze en andere vragen keren in dit boek regelmatig terug en worden beantwoord in het licht van de huidige impasse in het integratieproces.