Oud-student Sociologie wint scriptieprijs

Martje van Ankeren, oud-UvA-student Sociologie ontving onlangs een prijs voor haar scriptie over beleidsinstrumenten die burgerinitiatieven stiumleren. Ze kreeg de prijs van de Stichting voor Volkshogeschoolwerk in Nederland.

Van Ankeren vergeleek in haar scriptie getiteld Wipkippen, wisselgeld en wisselend succes twee beleidsinstrumenten: het formele burgerinitiatief (formeel instrument) en het bewonersbudget (informeel instrument). ‘Ik wilde graag weten in welke mate deze instrumenten bijdragen aan dat waarvoor ze bedoeld zijn: de stimulering van burgerparticipatie. Welk initiatief werkt nu het best om de relatie tussen burger en bestuur te verbeteren?'