Paul Schnabel ontvangt Akademiepenning 2010

Op 10 mei 2010 ontvangt prof. dr. Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht, de Akademiepenning. Deze onderscheiding van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een persoon die zich heeft ingezet voor de bloei van de wetenschap in Nederland. De jury over de laureaat: "Als geen ander belichaamt Paul Schnabel de eenheid en samenhang van de sociale wetenschap. Weinig sociale wetenschappers, bestuurders en journalisten zullen onbekend zijn met zijn schrijfstijl, zijn spreekstem of zijn aanblik." Paul Schnabel beweegt zich op het snijvlak van sociale wetenschap en overheidsbeleid. Zijn sociologische analyses van ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving hebben de agenda van de discussie in Nederland helpen bepalen. Deze analyses getuigen telkens weer van brede eruditie, gedegen empirische kennis en een heldere, generalistische visie. Met zijn publicaties, publieke optredens en bestuurlijke functies drukt hij een duidelijk stempel op het beleidsgerichte onderzoek. Hij is in tientallen hoedanigheden betrokken bij het besturen en adviseren van regeringsinstanties en sociale, economische of culturele instituties in Nederland.

Uit het juryrapport: "Paul Schnabel is voor de sociale wetenschap 'onze man in Den Haag'; in het landsbestuur en in het advieswezen, in de radenmonarchie die Nederland geworden is. In tientallen commissies, raden en besturen verwoordt hij het standpunt van de maatschappij- en gedragswetenschappen, dat overigens in die kringen al te zelden een vertolker vindt. Schnabel doet dat op een evenwichtige, gefundeerde, verstandige en overtuigende wijze."

Paul Schnabel is een onvermoeibaar verbreider van sociaalwetenschappelijke inzichten in brede kring. Hij doet dat met verve en regelmaat voor radio en televisie en is vaste columnist van een aantal vooraanstaande dagbladen. Gemiddeld driemaal in de week gaat hij het land in voor een lezing of debat.