Eerste KNAW Merianprijs voor Naomi Ellemers

Op dinsdagmiddag 26 januari 2010 reikt minister Ronald Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de eerste KNAW Merianprijs voor vrouwen in de wetenschap uit aan prof. dr. Naomi Ellemers. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden is hierbij aanwezig. Ellemers is hoogleraar Sociale Psychologie van de Organisatie aan de Universiteit Leiden en doet onder andere onderzoek naar de effecten van statusverschillen tussen groepen en diversiteit in organisaties. Ellemers krijgt de prijs voor haar excellente wetenschappelijke onderzoek en haar actieve inzet voor gelijke kansen voor vrouwen in de wetenschap.

De prijs, mogelijk gemaakt door SNS REAAL Fonds, bestaat uit een geldbedrag van 50.000 euro en een speciaal ontworpen sieraad. De KNAW Merianprijs is ingesteld om de zichtbaarheid van vrouwelijke wetenschappers te bevorderen en de deelname van vrouwen in de Nederlandse wetenschap te stimuleren. De KNAW kent de prijs elke twee jaar toe aan een vrouwelijke wetenschapper in Nederland, die excellent onderzoek verricht binnen de alfa/gammawetenschappen (2009) dan wel de bètawetenschappen (2011). De jury ontving in totaal 68 nominaties voor de eerste KNAW Merianprijs en was zeer onder de indruk van het hoge wetenschappelijk niveau van de genomineerde. 'Naomi Ellemers is een zeer gedreven wetenschapper', schrijft de jury in haar rapport. 'Vanwege haar excellente wetenschappelijke prestaties, haar zichtbaarheid in wetenschappelijke verenigingen en besturen vervult zij een belangrijke functie als rolmodel voor jonge wetenschappers in het algemeen en voor vrouwelijke onderzoekers in het bijzonder.'