Over ons

De redactie van Sociologie Magazine bestaat uit: Pepijn van der Gulden, Stefanie Hoeckman, Leonard van 't Hul, Roy Kemmers (facebook redactie), Jacob Moerman (bureau- en eindredactie), Inge Razenberg, Take Sipma, Rita Smaniotto, Ellie Smolenaars (hoofdredactie), Leen Sterckx, Laura Vonk.

Pepijn van der Gulden schrijft als redacteur bij Quest over veel, maar te weinig over sociologie. Om de schade in te halen, draagt hij aan Sociologie Magazine bij. Met zijn studie sociologie aan de Radboud Universiteit en Tilburg University heeft hij daar voldoende voorkennis voor in huis.

Leonard van 't Hul is cultuursocioloog en studeerde sociologie in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Momenteel werkt hij als promovendus bij de afdeling Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn voornaamste interesses zijn religieuze ontwikkelingen, populaire cultuur en de geschiedenis van de sociologie.

Stefanie Hoeckman is een young professional die technisch talent matcht met de betere bedrijven. Als politiek socioloog is ze het meest geïnteresseerd in duurzaamheidskwesties, die natuurlijk politiek geladen zijn.

Roy Kemmers is docent aan het Erasmus University College in Rotterdam en doet promotieonderzoek aan de Department of Public Administration and Sociology van de EUR. Als cultuursocioloog is hij geïnteresseerd in culturele verandering en meer specifiek in de thema's politiek, identiteit en zingeving. Voor Sociologie Magazine schrijft hij over weblogs en beheert hij de Facebook pagina.

Jacob Moerman studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is als tekstschrijver verbonden aan verschillende bedrijven, instellingen en bladen. Zijn website toont een groot aantal resultaten van zijn tekstbureau. Voor Sociologie Magazine is hij bureau- en eindredacteur.

Inge Razenberg werkt als onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Zij doet veel onderzoek naar vraagstukken rond migratie, integratie en diversiteit. Inge Razenberg heeft Sociologie en Journalistiek gestudeerd en voelt zich dientengevolge als een vis in het water bij Sociologie Magazine!

Take Sipma is als promovendus verbonden aan de vakgroep sociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn proefschrift gaat over de invloed van economische crises op populistisch radicaal rechts stemgedrag in Europa. Bij Sociologie Magazine houdt hij zich graag bezig met ontwikkelingen binnen de vele andere onderzoeksgebieden die de sociologie rijk is. En vindt het leuk om in dit blad het werk van (jonge) Nederlandstalige sociologen een podium te bieden.

Rita Smaniotto is docent aan de vakgroep Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is gepromoveerd op een evolutionair psychologisch onderwerp maar heeft via het onderwijs de sociologie herontdekt. Ze geeft onderwijs over prosociaal gedrag en schrijfvaardigheid.

Ellie Smolenaars is auteur en wetenschapsjournalist sociale wetenschappen (Social Research & Journalism). Ze schreef voor diverse organisaties en media. Bij Sociologie Magazine was ze van 2005 tot 2010 redacteur en sinds 2014 hoofdredacteur.

Leen Sterckx werkt bij het Sociaal en Cultureel Planbureau als adviseur kwalitatieve methoden en als kwalitatief onderzoeker.

Laura Vonk studeerde sociologie aan de Universiteit Utrecht (bachelor) en de Universiteit van Amsterdam (onderzoeksmaster). Ze gaf les aan de UvA, vooral over sociologische theorie en arbeidssociologie en werkt als docent en onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam bij de Faculteit Business en Economie. Daarnaast doet ze onderzoek naar mensen met een precaire arbeidspositie in Amsterdam Zuid-Oost.