Grote Europese subsidie voor professor Eveline Crone

Professor Eveline Crone, docent aan de Universiteit van Leiden, heeft een grote Europese subsidie van de European Research Council gekregen. Crone doet onderzoek naar de hersenontwikkeling bij pubers. Het onderzoek gaat over de hersenactiviteit- en ontwikkeling en daardoor ontstaat er meer kennis over de gedragsverandering bij adolescenten. “Ik ben, als wetenschapper, geïnteresseerd in hoe die veranderingen gaan en ik probeer dat zo goed mogelijk uit te leggen aan de samenleving omdat dat vaak leidt tot meer begrip”, zo legt Crone uit. Op de website van de NOS is een interview met Crone te vinden waarin zij duidelijk vertelt waar haar onderzoek over gaat. De financiële bijdrage van de European Research Council (ERC) voor het project bestaat uit een bedrag van € 1,5 miljoen waarvan onder andere één postdoc, twee promovendi en een assistent worden aangesteld voor een periode van vijf jaar.