Open Research Area for the Social Sciences

In het kader van de samenwerking tussen vier grote Research Funding Agencies in the Social Sciences in Europa (de Franse ANR, de Duitse DFG, de Britse ESRC, en NWO MaGW) werd op 17 december 2009 een nieuw transnationaal onderzoeksprogramma op het terrein van de Social Sciences opengesteld: het 'Open Research Area in Europe for the Social Sciences' (ORA).ORA beoogt de procedure voor internationale aanvragen in de vrije competitie te vereenvoudigen en flexibeler te maken. ORA bouwt voort op de International Common Applications Procedures.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor twee- tot driejarige samenwerkingsprojecten waarin ten minste twee onderzoeksgroepen uit ten minste twee deelnemende landen participeren – bilateraal en multilateraal. Het gaat om samengestelde onderzoeksprojecten (met meerdere onderzoekers) en/of infrastructuur.De beoordeling via peer review en de prioritering van de aanvragen door een internationaal Selection Panel worden door de vier deelnemende Funding Agencies zelf verzorgd. Per ronde zal een van de Funding Agencies als Co-ordinating Agency optreden. De Britse ESRC zal optreden als Co-ordinating Agency in de eerste ronde, 2009-2010.

Op basis van de prioriteitsvolgorde worden de samenwerkingsprojecten gehonoreerd, met dien verstande dat de deelnemende Funding Agencies elk alleen het onderzoeksaandeel in eigen land van de te honoreren projecten financieren. Excellentie staat hierbij voorop.

Voor wat betreft de Nederlandse deelprojecten, het subsidie is beperkt tot maximaal een driejarige onderzoeksaanstelling en materiële kosten. Het subsidie heeft een maximum van € 250.000. Er kunnen geen aanvragen worden ingediend met meer dan één Nederlandse onderzoeksgroep binnen hetzelfde samenwerkingsproject. De uiterste indieningsdatum voor samenwerkingsprojecten is 13 april 2010